Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
“Çamlıca Tepesi TV-Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması” (05/09/2011)
Share 18 May 2011

Büyük Çamlıca Tepesi – İlgili İdare – Katılım Koşulları

Yarışma ilanının ödüller ve mansiyon kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“ÇAMLICA TEPESİ TV RADYO KULESİ FİKİR PROJESİ”
İŞİNE AİT DÜZELTME İLANI

ÖDÜLLER:

1. Ödül 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası)
2. Ödül 65.000 TL (Altmışbeşbin Türk Lirası)
3. Ödül 45.000 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası)

MANSİYONLAR:

1. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)
2. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)
3. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

YARIŞMANIN ADI ve TÜRÜ : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri” Yönetmeliğine dayanılarak, Ulusal ve Tek Aşamalı olarak düzenlenen “Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi” dir.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

*
Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
*
Prof.Dr.Adem BAŞTÜRK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
*
Mustafa KARA
Üsküdar Belediye Başkanı
*
Hakkı TOK
İ.B.B. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı
*
M.Habib SOLUK
Ulaştırma Bakanı
*
Mustafa FIRAT
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
*
Atilla ÇELİK
Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

*
Süha ÖZKAN
Mimar
*
Şulan KOLATAN
Mimar
*
İlhan ZEYBEKOĞLU
Mimar
*
Cengiz YETKEN
Mimar
*
Prof.Dr.Zekai CELEP
İnş.Müh. – İstanbul Teknik Üniversitesi
*
Niyazi PARLAR
İnş.Müh. – İnş.Müh.Odası Temsilcisi
*
Doç.Dr.Pelin Pınar ÖZDEN
Şehir Plancısı – Şehir Plancıları Odası Temsilcisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

*
Doç.Dr.ÖzlemEREN
Mimar – Mimar Sinan Üniversitesi
*
Yrd.Doç.Dr.İmre Özbek EREN
Mimar – Mimar Sinan Üniversitesi
*
H.Fikret TUNCER
İnş.Müh. – İnş.Müh.Odası Temsilcisi
*
Erhan DEMİRDİZEN
Y.Şehir Plancısı – Şehir Plancıları Odası Temsilcisi

RAPORTÖRLER

*
Hidayet TURPOĞLU
Y.Mimar
*
Filiz TAŞ
Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

*
Naile Çetik
Elektrik Mühendisi

ÖDÜLLER:

1. Ödül 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası)
2. Ödül 65.000 TL (Altmışbeşbin Türk Lirası)
3. Ödül 45.000 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası)

MANSİYONLAR:

1. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)
2. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)
3. Mansiyon 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)

Proje yarışması hizmet alımı işi olduğundan ödüllerle ilgili yapılacak ödemelerde Gelir Vergisi Kanunun 94/2-a maddesine göre % 17 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU: Büyük Çamlıca Tepesi üzerinde Kule yüksekliği zemin kotundan antenin en üst noktasına kadar 340m (%5 tolerans ile 323m -357m kabul edilebilir) olan ve kent siluetine olumlu katkıda bulunacak bir kule yapısı tasarımıdır.
.
YARIŞMANIN ALANI : Çamlıca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi yarışma alanı; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çamlıca mevkii,155 pafta, 803 ada içerisinde 122.764 m2 lik kentsel tasarım alanı ve 14.000 m2 lik kule tasarım alanıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın başlangıç tarihi :11.04.2011
Şartname alımı için son tarih :10.05.2011
Sorular için son tarih :23.05.2011
Soruların yanıtlanması için son tarih :02.06.2011
Teslim tarihi :05.09.2011
Jürinin değerlendirmesi :19.09.2011
Sonuçların ilanı :03.10.2011

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER :

Yarışmayı Düzenleyen İdare : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Yönetim : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

Posta Adresi : Merter Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No:77 34169 Güngören

İrtibat Telefon Numarası : (0212) 4499944- 4499959 – 4499960

Faks Numarası : (0212) 449 51 97

Elektronik Posta Adresi : camlicakule@ibb.gov.tr
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI :

Katılımcılar tarafından, Çamlıca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması için, şartname bedeli olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) VAKIFLAR BANKASI 99010 no.lu hesaba yatırılarak; dekont, isim ve adres ile birlikte 10.05.2011 günü saat 17.00 ‘e kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilerek yarışmaya ait web sayfasındaki yarışma dökümanlarına erişim için gerekli olan Web şifresi alınacaktır.

Not:İhtiyaç olduğu takdirde;

İng Bank Fatih Şubesi

İban No TR 4700 0990 0457 4640 0010 0008

Açıklama kısmına 99010-TC Kimlik No-Çamlıca Tepesi Yarışması yazılacak.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

* Yarışmaya katılım için yasal engeli bulunmayan TMMOB üyesi olmak,
* Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
* Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
* Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
* Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen koşullara uymak,
* Vakıflar Bankasına yarışma katılım şartnamesi bedelinin yatırılmasını takiben İDARE tarafından verilecek şifre ile yarışma dökümanlarının yer aldığı WEB sayfasına erişim sağlanacaktır.
* Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
* Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir.

PROJENİN TESLİM YERİ, TARİHİ VE ŞARTLARI

Proje ve ekleri 05.09.2011 günü saat 17.00’ a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Merter, Keresteciler Sitesi, Kasım Sokak No:77 Güngören/İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir, bu tür teslimlerde kargo teslim dekontu faks (0 212 449 51 97) veya e mail yoluyla aynı gün içinde raportörlüğe iletilecektir.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI :

Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, idare tarafından 03.10.2011 günü yarışmanın sonucu Resmi Gazetede ve yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır.
KOLOKYUMUN TARİHİ ve YERİ

Kolokyum yeri ve saati yarışmanın web sayfasında daha sonra belirlenecektir.
PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben; yeri daha sonra web sayfasında ilan edilecek olan adreste sergilenecektir.

2 Yorum
  1. Böyle bir şartnayer ilk defa ratlıyorum.Teslimden 4 ay önce şartname alımı durduruluyor.Bir mana veremedim.Musabık isterse
    teslimden bir ay evvel şartname alır ve projesini verir.Jüri beyenmez ise eler.

    l levent aksüt | 5 June 2011

  2. İşin verileceği kişi veya firma belirlenmiş olup; şartname ONA GÖRE yazılmıştır.
    Bu şekilde ” manâlandırın lütfen.. !!

    şemtettin sami | 29 August 2011


Yorum yazmak için


Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Açmış Olduğu Davadan Konak Gökdelen Planlarına İptal Kararı Çıktı Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile ortak olarak, Konak’ta yapılması planlanan gökdelen projesinin yapımına olanak sağlayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptali istemiyle açmış olduğu dava sonuçlandı. T.C. İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararına göre, dava konusu planın “şehircilik [...]
ARŞİV
Subscribe