Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
Da(ya)nışma Forumu: Kriz böler, biz birleşelim!
Share 26 September 2019

29 Eylül Pazar Günü Da(ya)nışma Forumumuz için bir araya geliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Tüm alanlardaki kriz çalışma koşullarımızı, gelecek planlarımızı, seçimlerimizi, hayat kalitemizi etkilediği kadar yaşam ve çalışma alanlarımızda kurduğumuz ilişkileri de etkiledi.
Ekonomik kriz bahanesi ile dayatılan güvencesiz iş koşullarına, emeğin değersizleştirilmesi ve vasıfsızlaştırılmasına, hak gasplarına, doğanın talan edilmesine, rekabetin arttırılması ile yalnızlaştırılmaya karşı bir arada olmanın ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Yalnız olmadığımızı ve birlikte daha güçlü olduğumuzu biliyoruz.
Gerçekleştireceğimiz Dayanışma Forumunda kolektif zeminde ortak bir dil üretme ve mücadele araçları geliştirmek üzere bir araya gelebileceğimiz ve dayanışmayı güçlendirebileceğimiz zemini nasıl oluşturacağımızı konuşalım.

 

 

 

 

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi


Yorum yazmak için


Yaşanabilir çevreler, kamusal fayda ve emeğin korunması siyasetini yapabilmek, meslek politikası üretebilmek, dayanışmayı büyütmek için bir araya gelmiş olan mimarlar olarak; her alanda yaşadığımız bugünün “kriz”inin bilgisini üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz.             Bugün Türkiye’de yaşam çevrelerimize ve mimari üretimin emek süreçlerine doğrudan yansıyan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin derinleştiği bir [...]
ARŞİV
Subscribe