Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
Kapadokya yağmasının yönetmeliği de yayımlandı
Share 3 September 2019

Bugün Resmi Gazetede Kapadokya Alan Komisyonunun kurulması, görevleri ve çalışma yönteminin düzenlendiği bir Yönetmelik yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

Kapadokya’da özerk denebilecek bir yönetim örgütü kurulması amacıyla 1.6.2019 tarihinde 7174 sayılı “Kapadokya Alanı Hakkında” bir yasa yürürlüğe girmiş; aynı gün resmi gazetede Kapadokya Alan Başkanlığının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 38 sayılı CBK yayımlanmıştı.

 

 

Bugün yayımlanan yönetmelikte 7174 sayılı Yasa ve 38 sayılı CBK ile Yönetmeliğe bırakılan konular düzenleniyor.

 

 

Komisyon üyeleri yetki alanlarına giren konularda çıkar sağlayamaz; görüşülecek konu varsa ayda en az 4 kere toplanırlar; iki toplantıya mazeretsiz katılmayanların üyelikleri düşer; Başkanı 11 kişiden oluşan sürekli komisyon üyeleri seçer; kararlar oy çokluğuyla alınır; karar yeter sayısı 5’den az olamaz; sürekli üyelerine her toplantı için memur aylık katsayısının 5.000; çağrılanlara 2.000 gösterge sayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur ücreti ödenir gibi düzenlemeler yer alıyor.

 

 

YASA VE CBK’DA KAPADOKYA ALANI İÇİN NELER ÖNGÖRÜLÜYORDU? 

 

 

9 Mayıs ile 1 Haziran 2019 günlerinde soL portal’da bu konuda özetle şunlar yazılmıştı; sınırlarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği bölgede her tür ve ölçekte plan yapılması, uygulatılması, denetlenmesi, ormanların, milli parkların, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ile koruma kurullarına tanınan SİT’e ilişkin yetkilerin kullanılması kamu kurumu olup olmadığı bile tartışmalı bir kuruluşa devrediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bile kendi mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için Kapadokya Alan Yönetiminden izin almak zorunda.

 

 

Alan Yönetim Komisyonu 11 sürekli üyeden oluşuyor. 7 üyesi üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, hukuk, biyoloji, kimya bölümlerini bitiren ve en az 10 yıl deneyimli olanlar arasından Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki yıl için görevlendiriliyor. Bunların kamuda çalışıyor ya da çalışmış olması koşulu aranmıyor. Kalan 4 üyenin Nevşehir İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilmesi öngörülüyor.

 

 

Kurulun sürekli üyeleri arasında Ticaret ve Sanayi odasından bir temsilciye de yer verilmiş. TMMOB’ne bağlı Odalardan üye ancak Başkanlık istemişse, oy hakkı olmaksızın katılabiliyor.

 

 

Alan Başkanlığı, Merkezi bütçe disiplini dışında yönetiliyor. Bütçeden ödenek ayrılmıyor. Giderlerini, başkanlığın mülkiyetine verilen taşınmazların kiralanması, işlettirilmesi, keseceği cezalar, basım yayım ve sponsorluk gibi faaliyetlerden elde edeceği gelirlerden karşılanması öngörülüyor.

 

 

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla yağma için gereken yasal çerçevenin hazırlanma süreci bitmiş oldu.

 

 

 

 

 

Kaynak : haber.sol.org.tr

1 Yorum
  1. Kapadokya ya üşüşüyorlar şimdi de, yakında tanınmaz hale gelir maalesef

    edip uçgan | 3 September 2019


Yorum yazmak için


Elazığ merkezi, gece olduğunda hayalet şehri andırıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 10’ları bulduğu kentteki binaların ışıkları sönük. Halkın büyük bölümü evlerine girmiyor.           AFAD ve belediye, deprem bölgesine 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır kurdu. Çadırda yer bulamayanlar ise geceyi ya camilerde ya da yakınlarının evlerinde geçirdi. Elazığlılar, [...]
ARŞİV
Subscribe