Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
BIMgenius MeetUp ve Sayısallaşan İnşaat Süreçleri
Share 1 March 2019

Utku Başyazıcı ve Ümit Balaban organizatörlüğünde, 2017 yılında kurulmuş olan ve aylık periyotlarla buluşma ve sunumlar düzenleyen BIMgenius MeetUp’ları yapı sektöründe BIM ve dijital tasarım ile ilgili profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Bu platform sayesinde, BIM sisteminde çalışmalar yapan farklı alanlarda uzman mimar ve mühendisler deneyimlerini ve çözümlerini aktararak BIM konusunda çalışanlar için yararlı bir bilgi ağı oluşturmaktalar. Etkinlik sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise “slido” uygulaması ile katılımcılar akıllı mobil cihazları üzerinden bu uygulamayı kullanarak konuşmacıya sorularını yöneltmekteler. Bu sorular ekrana yansıtılarak interaktif bir sunum ortamı oluşmakta ve katılımcılar ile uzmanlar arasında kurulan diyalog daha verimli hale gelmektedir. Öncelikle bu çalışmayı sağlayan-kurgulayan ve sunumlara katılan, sektörel yeniliklere destek veren tüm mimar ve mühendisleri emeklerinden dolayı kutlar ve teşekkürlerimi sunarım.

 

 

 

 

BIMgenius aylık buluşmalarında Şubat ayı kapsamında TAV İnşaat’tan Elif Koru’nun sunumuyla sayısallaşan inşaat kavramı, proje paydaşları arasındaki ilişkiler, resmi belge ve onay süreçlerinin nasıl dijitalleştiği, saha ile olan iletişimi ve insan faktörünü dikkate alarak dijitalleşme sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği Dubai Emaar projesi örneği üzerinden tartışıldı. Bu oturumda, BIM sisteminin model verileri ve dijital tasarım süreçleri kadar önemli olan bir başka konusu olan proje paydaşları arası bilgi akışı kurgusu işlenmiştir.

 

 

 

 

BIM sistemi, genel bir tanımlama yapmak gerekirse, parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak bir yapının yaşam döngüsü boyunca; projelendirme, inşaat ve işletim süreçlerini geliştirmeyi hedefleyen, dijital bir bilgi paylaşım ortamı yaratan ve bu bilgi paylaşım ortamıyla proje paydaşlarının iletişim ve koordinasyonunu artırmayı hedefleyen inşaat sektöründe yenilikçi bir teknolojidir.

 

 

BIM yaklaşımını bütünsel olarak ele aldığımızda inşaat süreçlerinin tümünde performansı ve kaliteyi artırmayı hedefleyen bir sistem olarak görmeliyiz. Farklı alanların farklı uzmanlıklarla beslenmesi gereken bir sistem olan BIM’de proje katılımcıları arasındaki iletişimi artırmak ve proje yönetiminin olmazsa olmazı olan dokümansal akışı doğru sağlamak proje verimliliği için çok önem taşımaktadır. Bu yaklaşımla, TAV İnşaat’ta Information Management adı altında kurulan departmanda Dubai Emaar projesi örneği özelinde gerçekleştirilen uygulamaları İnşaat Mühendisi Elif Koru’dan dinledik.

 

 

BIM projelerinde sözleşmesel dokümanların çok önemli bir parçası olan BIM Uygulama Planı’nda (BIM Execution Plan) projenin bilgi modelinin nasıl yürütüleceği tanımlanır. Bu proje kapsamında da, Proje Yönetim Müşaviri olarak görev alan şirket (Mace) tarafından iletişim sistemleri sözleşmesel olarak tanımlanmış; organizasyon şeması ve hangi proje paydaşının kiminle iletişim kuracağı belirtilmiştir.

 

 

 

 

Doküman yönetim sistemi olarak seçilmiş olan yazılım (Aconex) tüm paydaşlar arasında sistemli olarak kullanılmıştır. Tüm katılımcıların sisteme adaptasyonu için Ana Yüklenici (TAV) tarafından altyüklenicilere kullanım kılavuzu (manueller) ve eğitimler düzenlenmiş ve koordinasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede, belge onay süreçleri daha hızlı, koordine ve hedefe yönelik gerçekleşmiştir.

 

 

Bu ve benzeri belge yönetim sistemleri şirketi-içi ve şirketler arası gerekli kurgu oluşturulduktan sonra; teslimlerin doğru departmana – zamanında – geri cevap süresi kısıtı yaratma – onay durumu – revizyon sayısı gibi kontrollerini mümkün kılmaktadır. Birçok inşaat projesinde özellikle ara aşamalarda yapılan, sözleşmelerde 3-4 veya 6 kopya adedine sahip proje teslimleri, ciddi boyutlarda kağıt ve zaman israfına yol açmaktadır. Özellikle revizyon gerektiren (sonrasında kullanılmayacak) bu teslimler için elektronik ortamda inceleme, onay verme reddetme, bilgi talebi isteme gibi işlemler çalışan verimliliğini artırmanın yanı sıra gereksiz çevresel atık miktarının da önüne geçmektedir.

 

 

 

 

Dubai’de gerçekleştirilen 340,000 m2’lik, yapım süresi 3 yıl olarak belirlenen örnek projede, yaklaşık olarak hesaplanan çizim paftaları, teknik dokümanlar, saha gözlem raporları, bilgi istek dokümanları vb. çıktılar ve bunun için harcanan adam-saat ücretleri ile beraber düşünüldüğünde $1,000,000 bütçeye mal olmaktadır…

 

 

 

 

 

 

BIM Genius MeetUp etkinliklerini takip etmek için….

https://www.meetup.com/tr-TR/BIMgenius-Meetup/

 

 


Yorum yazmak için


Türk siyasi tarihinde simgesel öneme sahip Yassıada’nın tartışmalı bir mimari projeyle ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak imara açılarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.           Sit alanı olması gereken adanın yeni yayınlanan fotoğraflarında bin 200 kişilik caminin yanında otel, bungalov ve restoran inşaatları yer alıyor.     27 Mayıs 1960 darbesinin ardından adada [...]
ARŞİV
Subscribe