Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
“Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” İLANI
Share 28 November 2018

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

Yarışmayı Açan Kurum: Akhisar Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)

 

Adres: İnönü Mahallesi 15. sokak No:59 Akhisar / MANİSA

 

Telefon: 4441145 – 0236 413 5991

 

Fax: 0236 414 35 14
E-posta: yarisma@akhisar.bel.tr
Web: www.akhisar.bel.tr

Banka bilgisi: HALKBANK AKHİSAR ŞUBESİ
Hesap Adı: 0563-07000024
IBAN:TR 91 0001 2009 5630 0007 000024

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yarışmacıların;
-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
-4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
-Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
-Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
-Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
-Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
-Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
-Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

 

 

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” Şartname Bedeli” açıklaması ile 100TL (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Akhisar Belediyesi Tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak
indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ
-Yarışmanın ilanı: 28.11.2018
-Soru sormak için son tarih: 21.12.2018
-Cevapların ilanı: 25.12.2018
-Projelerin teslimi: 01.02.2019
-Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 04.02.2019
-Jüri çalışması başlangıcı: 08.02.2019
-Kolokyum: Daha sonra duyurulacaktır.
JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
Danışman Jüri Üyeleri
-Salih HIZLI (Akhisar Belediye Başkanı)
-Adnan KAZMAOĞLU (Mimar)
-Prof. Dr. Mine ZEREN (Mimar)
-Azmi AÇIKDİL (Mimar)
-Mehmet ÇELİK (İnş. Müh.)
Asli Jüri Üyeleri
-Prof. Dr. A. Emel GÖKSU (Şehir Plancısı)
-Prof. Dr. Ayhan USTA (Mimar)
-Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Mimar) (Jüri Başkanı)
-Dr. Seçkin KUTUCU (Mimar)
-Arzu KUTKAM NUHOĞLU (Peyzaj Yüksek Mimarı)
Yedek Jüri Üyeleri
-Doç. Dr. Evren ERDİN (Şehir Plancısı)
-Emre TORBAOĞLU (Yüksek Mimar)Defne Akşin AKYOL (Peyzaj Yüksek Mimarı)
Raportörler
-Nergiz HIZLI (Mimar)
-D. Nur AKDERE (Mimar)
-Kübra TAŞKÖPRÜ (Yüksek Şehir Plancısı)
Raportör Yardımcıları
-Demet UYAR (Mimar)
-Kürşat YILMAZ (Mimar)

 

 

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.
-1.Ödül: 60.000,00_ TL
-2.Ödül: 40.000,00_ TL
-3.Ödül: 25.000,00_ TL
-1. Mansiyon: 10.000,00_ TL
-2. Mansiyon: 10.000,00_ TL
-3. Mansiyon: 10.000,00_ TL
-4. Mansiyon: 10.000,00_ TL
-5. Mansiyon: 10.000,00_ TL

 

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

 

 

 

 

Şartnameyi indirmek için lütfen buraya tıklayınız..

Yarışma eklerini indirmek için buraya tıklayınız..

 


Yorum yazmak için


BELEDİYELERE KAYYUM ATANMALARINA KARŞI AÇIKLAMA     7 Haziran 2015 seçimleri ile birlikte halk iradesini hiçe sayıp hukuku ve yasaları kendi siyasi geleceği için aleni bir biçimde araçsallaştıran iktidar, her geçen gün bu tür uygulamalarına bir yenisini eklemektedir. Doğayı, Çevreyi, Kentleri rant ve politik amaç doğrultusunda talana ve kırıma uğratarak, Toplumun Özgürlük, Demokrasi ve Barış [...]
ARŞİV
Subscribe