Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
Okluk’ta talan büyüyor: Yazlık saray için 45 hektar daha!
Share 7 April 2018

Marmaris Okluk Koyu’nda yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yayılacağı alan güvenlik alanı oluşturma gerekçesi ile 20 hektardan 65 hektara çıkartılıyor. Şehir Planlamacıları Odası Başkanı Sarıaltun, “Daha büyük alanlar yapılaşmaya açılacak” dedi.

 

 

 

 

 

 

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Muğla Marmaris Okluk Koyu’nda yaptırılan 230 metrekarelik yazlık konukevinin yerine yapılan 300 odalı yazlık saray ve çevresindeki yapıların yayılacağı alan imar planı değişikliği yapılarak 65 hektara çıkartılıyor.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12 Mart 2018’de onayladığı plan değişikliği 29 Mart 2018’de askıya çıkartıldı. 27 Nisan tarihine kadar askıda kalacak olan “adrese teslim” yeni değişiklik, daha büyük alanda yapılaşmanın yolunu açarken açılan iptal davaları nedeniyle yapımın durdurulmasını önleyici düzenlemeler de içeriyor.

 

 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanı olarak korumaya alınan Okluk Koyu’na sarayın yapılabilmesi için birbiri ardına plan değişiklikleri yapıldı. Aralık 2016’da statü değişikliği ile “Kamu hizmet alanı” olarak kabul edilen arazi, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’ kapsamına alındı. Ancak bu plan değişikliği, dev yatların yanaşmasına olanak sağlayan iki büyük ve küçük yat yanaşma yeri, güneşlenme sahalarının yer aldığı 500 metrelik kıyı koruma kuşağı ve ormanlık alanın içinde kalması nedeniyle dava konusu oldu. Yargılamanın inşaatın durdurulması ile sonuçlanması olasılığına karşı hazırlanan 1/25000’lik yeni planda kıyı koruma kuşağı tanımlandı ancak bu kez sit dereceleri düşürüldü. Kısmi yapılaşmaya izin veren bu plan değişikliği ile zaten yapımı süren iskeleler ve güneşlenme alanları kaçak olmaktan çıkartıldı.

 

 

 

 

 

Bakanlık “Olur”u

 

 

Plan değişikliği ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan yaklaşık 64 bin 937 hektarlık alan, ‘Kamu Hizmet Alanı’ olarak belirlendi ve 500 metrelik koruma kuşağı Kamu Hizmet Alanı sınırlarından geçirildi. Ormanlık alana inşaat yapılabilmesi için “Plan Değişikliği onama sınırları içerisinde kalan orman alanları Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda tahsis, kiralama ve irtifak hakkına konu edilebilir” denilerek de ormanlık alanın inşaat açılmasının önündeki yasal engeller aşıldı.

 

 

Halen 20 hektarlık alanın 4 hektarında ve en fazla 13 metre yüksekliğinde olması öngörülen inşaat alanının çok daha geniş alana yayılması ve daha yüksek binalar yapılabilmesinin planlandığı da ileri sürüldü.

 

 

Devlet hazır olda!

 

 

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Muğla İli, Marmaris İlçesi, Okluk Koyu Mevkiine ait 1/25000 Ölçekli ÇDP Değişikliği Çevre Düzeni Planı Değişikliği”ne bakanlıklar, genel olumlu ya da olumluya yakın görüş verirken Muğla Büyükşehir Belediyesi itirazlarını dile getirdi.

 

 

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, plan değişikliği yapılmadan inşaata başlandığını vurgulayarak şunları söyledi: Çevre değişiklik planları ile daha büyük doğal sit alanlarını inşaat sahası haline getiriyorlar. Bunu da iptal davaları sürerken yapıyorlar. Bu imar değişikliği de o alanı kaçak olmaktan çıkartmayacak.

 

 

“Daha geniş yapılaşma”

 

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun, bugüne kadar yapılaşma yasağı olan Okluk Koyu ve çevresindeki alanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılacak olan bölümünde yapılaşmaya olanak sağlayacak hukuk dışı düzenlemeler yapıldığına tanık olduklarını bildirerek, şöyle konuştu:

 

 

“Askıya çıkartılan yeni plan değişikliğinin çevre duyarlılığı olan, doğayı korumayı amaçlayan içeriği olduğu söyleniyor. Doğal olarak daha geniş alanların sit derecesinin düşürüldüğü endişesine kapılıyoruz, daha büyük alanların yapılaşmaya açıldığını düşünüyoruz.”

 

 

***

 

 

Kurumların plan değişikliği görüşleri:

 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Harita Genel Komutanlığı’na bilgi verilmesi şartlarıyla uygun mütalaa olduğu belirtilmiştir.

 

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: Planlama alanının hava mania planları kapsamı dışında kaldığı, elektronik sistemlerin performansı açısından sakınca oluşturmayacağı ve planlama sahasının standart alçalma, geliş ve kalkış usulleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte yapılaşma planlamalarında Havalanları Çevresinde yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelge’nin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

 

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü: Sahada tescilli korunan alan yer almadığı tespit edilmiştir.

 

 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü: Ormanlık alana, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği adına konukevinin ek güvenlik amaçlı saha olarak kullanılmak amacıyla izin verilen saha içerisinde kaldığından, taşınmazın imar planı değişikliği çalışmasına konu edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

 

 

DSİ: “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu Başbakanlık Genelgesi’ne uyulması gerekmektedir.

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: Alanın tarımsal bütünlük içerisinde yer almayan Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olması nedeniyle, yürütülmesi planlanan İmar Planı çalışması için, tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı: Korunan alan statüsündeki bu alanların doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi amacıyla doğal kaynak değerlerinin koruma kullanma dengesi içinde ele alınması ve söz konusu planlama çalışmasına konu alanda öngörülecek yapılaşma koşullarının bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Kaynak : Birgün


Yorum yazmak için


Tasarım: 3XN Danimarkalı firma 3XN, Toronto’daki global emlak firması Hines için 10 katlı, çapraz lamine ahşap yapı tasarlıyor.       Global gayrimenkul, geliştirme ve yönetim şirketi Hines, Minneapolis’te (şu anda Katerra’nın sahip olduğu) yerel firma Michael Green Architecture tarafından tasarlanan 24.5 milyon dolarlık T3 binasını 2016′da açtığında, yedi katlı, 20.000 metrekarelik yapı Amerika Birleşik [...]
ARŞİV
Subscribe