Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA
Dipten Gelen Dalga, Mimarları Dayanışmaya Çağırıyor…
Share 12 February 2018

Sevgili meslektaşlarımız, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 45. Dönem Genel Kurul ve seçimlere dair sözümüzdür. Bizi bir araya getiren temel gündem ve prensipleri sizinle paylaşmak istiyoruz:

 

Nasıl yan yana geldik? Biz kimiz?
Ücretli çalışan, mesleğine sahip çıkmak isteyen, gün geçtikçe güvencesizleştirilen, haksız yere işten atılan   mimarların sorunları etrafında dayanışmayı yükseltmek amacıyla yan yanayız. Son dönem alınan ekonomik ve
politik kararlarla, inşaat sektörü eliyle, nitelikli emeğin değersizleştirildiği sürecin muhatabı olan genç mimarlarız.

 

Sağlığımızı bazen de canımızı yitirdiğimiz ve en önemlisi mutsuz olduğumuz işlerde çalışmak zorunda bırakıldığımız dönemde meslektaş dayanışmasını özellikle öne çıkaranlarız.


Daha iyisini yapmak için uğraşmak yerine, kötünün iyisine razı olmamızı öğütleyen, bizi pasifleştiren her türlü süreç ve anlayıştan sıkılanlar olarak yan yanayız.

 

 

 

 

Toplumcu mimarlık anlayışını sonuç ürün ve onun yeryüzüne, kentlerimize yaptıkları üzerinden olduğu kadar daha üretim aşamasında, ücretli mimarların karşı karşıya olduğu emek süreçlerindeki detaylarda arayanlarız.


Meslektaş dayanışmasını önümüzdeki dönem yükseltmeyen bir oda örgütlülüğünün, yaşanabilir kentler mücadelesinde de çok daha geri mevzilere çekilmesi konusunda tedirginlik duyanlarız. Mesleki etik tartışmasını emek süreçlerine taşımak isteyenleriz.

 

Meslek gruplarının eğitim ve denetim alanlarındaki rant paylaşımını değil bir çatı altında mücadelesini benimseyenleriz.

 

 

Koltuk, liste ve benzeri hesaplar arasında sıkışıp kalmayacak, bu gömleğe sığmayacak olanlarız. Önemsediğimiz fikirler etrafında dayanışmayı yükseltmek için karşılaştığımız “engelleri” aşmak için görev üstlenmek istiyoruz.

 

 

 

 

Kolektif karar alma mekanizmalarını güçlendirmek, da(ya)nışma kurullarını en sağlıklı biçimde işler kılmak hedefi taşıyanlarız. Odamızın her anlamda şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetilmesini hedefleyenleriz. Önceden  belirlenmiş blok listeler yerine çarşaf listeler ile şeffaf karar alma süreçlerini, odanın ilerici çizgisine dönük herhangi bir müdahaleye karşı da ön seçim mekanizmasını savunuyoruz.
Mimarlar Odası’nın heterojen yapısının farkında olarak, üye sayısının çoğunluğuna sahip ücretli kesimin örgütlenmesinin gerekliliğine inananlarız. Meslek örgütümüzün meslek içi çalışma koşullarının belirlenmesi konusunda pasif kalmaması, meslektaşlarını piyasanın koynuna bırakmaması gerektiğini düşünenleriz. Mesleki ve özlük hakları ile ilgili sıkıntılara yönelik hukuki destek birimlerinin acilen oluşturulmasını savunuyoruz.

 

 

Oda çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerini önemsiyor, birlikte yürüyebilme zemininin her alanda örgütlü olmaktan geçtiğini iyi biliyoruz.
Serbest çalışan meslektaşlarımızın, yarı zamanlı iş arayışındaki yüksek lisans, doktora öğrencilerinin kendi meslektaşları tarafından fason üretim şekilleri ile tüketilmesine; mimarın mimarı taşeronlaştırmasına karşı meslektaşlar arası hukukun doğru işletilebileceği bir meslek alanı düşleyenleriz.

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası’nın gençleşmesini önemseyen; gençliğin dinamizmini odaya yansıtmanın da ancak genç üyelerin meslek yaşamında karşılaştığı sorunlar etrafında örgütlemesinden geçtiğine inananlarız.Akademideki meslektaşlarımızın sorun ve tartışmalarının sahiplenilmesini, öğrenci komisyonlarının aktifleştirilmesini, endüstri 4.0 içinde olduğumuz bu dönemde her yıl mezun olan binlerce genç mimarı dikkate alarak gelecek için her anlamda yeni bakış açıları getirmeyi hedefleyenleriz.


Kadın ve LGBTİ+ mimarların karşılaştığı sorunları tartışmaya açmak ve bu sorunların meslek alanımızdaki varoluşlarına karşı mücadeleyi birlikte büyütmek isteyenleriz.
Geçmişten bu güne büyüyen bir dayanışmanın bileşenleriyiz. Mobbinge uğrayıp işten atılan meslektaşı için sokağa çıkan, şantiyede parasını alamayıp direnişe geçen meslektaşının yanı başında olan, KHK ile haksız yere çalışma hakkı gasp edilen meslektaşının direnişine büyütmeyi görev edinenleriz.

 

 

 

Ve tarafız; üzerimizdeki baskının her geçen gün arttığı bir dönemde, haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın yanı başında olacağız.

 

 

Tüm meslektaşlarımızı ve mimarlık öğrencilerini gerekçelerimizi ve hedeflerimizi birlikte tartışmaya ve genişletmeye davet ediyoruz.
Dipten gelen dalga dayanışmaya çağırıyor!

 

Kaynak  : MİMARLIKTA TABAN HAREKETİ

3 Yorum
  1. Zor bir dönemdeyiz. Meramını anlatmanın zor, anlamak istemeyenlerin çok olduğu bir dönemdeyiz. Yolunuz açık olsun.

    Cemal Kozlu | 12 February 2018

  2. İlkeler çok tutarlı. Mimarların akıl tutulması aşılırsa yeni bir dönem başlar.

    günseli akıncılar | 16 February 2018

  3. Ümit besliyoruz tabi, çok yenilikçi bir liste. Bir oy bir oy. Diğer yıllardır duran grup böyle özellikle kadınlardan oluşan değerli bir gruba müsaade etmeli. Her yıl her yıl olmuyor gerçekten.

    Pervin Gümüş | 17 February 2018


Yorum yazmak için


BETONDAKİ İHMAL: Kapıdaki Tehlike (1)     21 kişiye mezar olan 3 katı kaçak Yeşilyurt Apartmanı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki riskli binaları gözler önüne serdi. Yüz binlerce denetimsiz yapının imar affı kapsamına alınmasıyla, yeni facialara davetiye çıkarılıyor…         İstanbul Kartal’da geçen hafta 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 3 katı [...]
ARŞİV
Subscribe