Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Forum
ANA SAYFA
Maltepe – Dragos Sanayi Alanları Projesi
Share 16 January 2009

Sanayi alanı olarak etkinliğini kaybetmiş, ancak merkezi konumu sayesinde yüksek potansiyel barındıran Maltepe – Dragos bölgesinde, mevcut planda belirtilen kararlar doğrultusunda; ticaret, kültür ve turizm ağırlıklı, uygulanabilir bir kentsel yerel merkezin yaratılması için Kentsel Tasarım Projesi’nin elde edilmesi amaçlı, davetli bir kentsel tasarım yarışması gerçekleştirilmiştir.

Tasarlanacak Kentsel Merkez’in, depremsellik bakımdan sağlıklı ve güvenlikli, ekonomik ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir, çağdaş yaşam kalitesine sahip, kimlikli, çevreye duyarlı ve öncelikle yakın çevresinde yaşayan nüfusa hizmet etmesi beklenmiştir.

Proje alanı, İstanbul Metropoliteni, Anadolu Yakası’ nda, Maltepe İlçe Sınırları içersinde yer almaktadır. Toplam alan 31,4 Ha. ‘ dır. Alanının kuzey-batısında Ziya Gökalp Caddesi ve konut alanları, kuzeydoğusunda TCDD işletmelerine ait mevcut Doğu Banliyö Hattı (Marmaray) ve yanında minibüs yolu, güney-doğusunda Bülbül Deresi, “Dragos Tepesi” konut yerleşim alanları, batısında da kıyı dolgusu üzerindeki kullanım alanları, sahil yolu ve Marmara Denizi bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 16.04.2005 Onanlı (2008’de revize edilen) ,“1/5.000 ölçekli, Maltepe E-5 Güneyi Nazım İmar Planı” bulunmaktadır. Bu planda, “fiziksel ve görsel açıdan kirlilik yaratan sanayi alanlarının desantralize edilmesi, yapılaşmış ve yapılaşmakta olan kentsel alanlardaki donatıların arttırılarak kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekliliği” vurgulanmıştır.

Bölge mülk sahipleri, planlama sürecine katkıları yerel yönetimce istendiğinde, bir araya gelerek “İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği” çatısı altında bir sivil toplum kuruluşunu oluşturmuştur. Derneğin öncelikli amacı, Türkiye’de ve İstanbul’da bir ilk olacak şekilde, sürdürülebilir/uygulanabilir bir proje oluşumunun içerisinde aktif olarak yer alarak, çalışmaları kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Bu amaçla Dernek tarafından çoklu senaryolar içeren bir “en iyi arazi kullanımı” çalışması yaptırılmış ve bu çalışma, projenin Design Brief’ine de eklenmiştir. Ayrıca Dernek tarafından atanan üyeler Danışma Kurulu’nda da yer almış ve Design Brief’in oluşmasında yerel yönetim ve uzmanlarla birlikte katkıda bulunmuşlardır.

Ulusal davetli mimarların belirlenmesi sürecinde, Danışma Kurulu çalışmalarında ilk önce aday adayları ve daha sonra da aday belirlenmesi yapılmış ve seçilen adaylara Design Brief gönderilmiştir.

Bu doğrultuda 6 ulusal mimari ofisten proje teklifi alınmıştır. Bu ofisler:

• Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.
• Çamoğlu Mimarlık & Dekorasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
• Tago Mimarlık
• Swanke Hayden Connell Mimarlık A.Ş.
• Boran Ekinci Mimarlık & Dalokay Mimarlık
• Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şti.

Sunumlar 27 Aralık 2008 tarihinde, Değerlendirme Kurulu’nun yanı sıra tüm Danışma Kurulu Üyeleri, Dernek Üyeleri ve yöre halkına açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tago Mimarlık tarafından hazırlanan projeler Değerlendirme Kurulu tarafından eşdeğerde görülmüştür. Bu iki ofisten Değerlendirme Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda projelerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Proje Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim BAZ-İ.B.B. Başkan Danışmanı – İMP Proje Yürütücüsü
Kortan ÇELİKBİLEK-İ.B.B. Başkan Danışmanı
Ahmet AĞIRMAN-BİMTAŞ Genel Müdürü
Ali ERGÜN-Maltepe Bel. Başkan Yard.
Meltem Öztürk GÜRSU-Harita Müh., Maltepe Bel. İmar ve Şehircilik Müdürü
Prof. Dr. İhsan BİLGİN-Y. Mim.,Bilgi Üniv. Öğretim Üyesi
Faruk GÖKSU-Şeh. Pl.,Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliş. Ltd. Şti.
Oktay KETEN-İnş. Müh.,Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Başkanı
O. Emre GÖKSOY-Şeh. Pl., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Bşk. Yrd.
M. Bülent KEÇELİ-Y. Mim., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi
Ali Rıza EMRE-Şeh. Pl., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

Murat VEFKİOĞLU-Y. Mim., Kent. Tas.,İMP Kent.Tas. ve Yarışmalar Grubu Yürütücüsü
Meksude GENÇ-Şeh. Pl., İMP Yarışmalar Grubu Yürütücüsü
Emine Barışkın BİLGİLİ-Y. Şeh. Pl., Kent. Tas., İMP Yarışmalar Grubu Üyesi
Utku Serkan ZENGİN-Şeh. Pl., İMP Yarışmalar Grubu Üyesi

Proje Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Hale Çıracı-Y. Şeh. Pl., İTÜ Şehir ve Bölge Planlama
Prof. Dr. İhsan Bilgin-Y. Mim., Bilgi Üniversitesi
Faruk Göksu-Şeh. Pl.,Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliş. Ltd. Şti.
Nevzat Sayın-Y. Mim., Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri
Özdemir Sönmez-Şeh. Pl., İMP
O. Emre Göksoy-Şeh. Pl.,Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Bşk. Yrd.
Bülent Keçeli-Y. Mim., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi

Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. Projesi
»»»
Çamoğlu Mimarlık & Dekorasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Projesi
»»»
Tago Mimarlık Projesi
»»»
Swanke Hayden Connell Mimarlık A.Ş. Projesi
»»»
Boran Ekinci Mimarlık & Dalokay Mimarlık Projesi
»»»
Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şti. Projesi
»»»
11 Yorum
 1. bütün projeler dönüşüm alanı fikriyatını işleyen gerçekten dünyadaki uygulamalara eş bir kalitede projeler. proje düzeyleri yönüyle çok iyi. ortada üztünde konuşulacak bir mimarlık var demek ki.

  yüksel dokutan | 17 January 2009

 2. Kanımca birbirinden çok farklı ve çarpıcı ürünler çıkartılamamıs maalesef ortaya..Mimari ifadeleri çok önemsemezsek ki bu projelerin yapamaya çalıştıklarını doğru anlamak açısından son derece gerekli.. ne de olsa bu ölçekte bir çalışmada bir mimarlık ofisinin tüm bu binaları gerçekleştirmesi hiç de hoş bir sonuç vermez; Güçlü bir kamusal alan yaratımı kazanan projelerde pek de görünmüyor.. Tabanlıoğlu’nun projesinde savaş sonrası avrupa kentlerindeki 1950′lerden kalma bir ezgi var(corbusier vari bir renk ve kütleler) , binalarda farklı kotlarla, denize açılan bir yerleşimle hızlı karar alınarak yapıldığı okunan bir şehir dokusu çalışması ancak odak belirsiz.. Tago mimarlık kamusal alanda sahil kullanımı açısından daha başarılı bir ortam sunarken alçak katlı yapılaşma üzerine kondurulmuş kule tercihinde kanımca biraz kalıp yaklaşım izlemiş..formlara da fazla aldanmamak lazım…ancak ataşehir, beylikdüzü gibi yerleşim birimlerinden bildiğimiz bir mimariye her an dönüşebilir birkaç fırça darbesiyle…
  TOKi gibi garip ihalelerle toplu(ca) konut yaptırtan bir kurumun hazırlatacağı proje önerilerinden tabii ki daha iyi.. Yine de hep aynı mimarların çağırıldığı bu tip yarışma düzeneklerinin şeffaflığı ülkemizdeki diğer çoğu konuda olduğu gibi olabilir diye düşünüyorum… kentsel tasarım ve şehircilik ile ilgili olan bu yarışmaya seçilmiş firmaların seçiliş kriterleri neye göre belirlenmiş acaba…ama tüm bunlar bir kenara tabii ki yarışmaların devamını dilerim…

  Urbannebula | 19 January 2009

 3. firmaların neye göre seçilmiş olduğu sorgulaması genelde doğru olmakla beraber bu tasarımları gördükten sonra bence yerli yerinde olmuş demek lazım. aslında görülüyor ki konu tasarım ortamına aktarılınca, TOKİ gibi üst bir gruba verilmeyince kalite ve mimari nitelik ortaya çıkmaya başlıyor. ülkemizde sahil kullanımı, kıyı kullanımı kültürü ne yazık ki gelişmemiş. denizlerimizin ve nehirlerimizin kıyıları yokmuş gibi davranıyoruz. ben buradaki bütün projeleri bu bakımdan başarılı buluyorum.

  orhan batıbeki | 19 January 2009

 4. kurgularda bazı projeler bütün alanı kullanıp kamusallık ögesine çok iyi yer vermiş ve oto yollar engellerini üstlerinden geniş eğik alanlarla geçerek aşmışlar. bina tipolojileri kübik olsa da çoğunlukla yeni bir sevimlilik kazandırılmış, renk var. eski dokuya yeni bir aşı gibi sanki bir yönüyle. projeler bence yenileme alanları için sayfa açıyor gibi geldi bana. togao, tabanlıoğlu ve bozkurt projeleri bana daha güçlü ve mesajlı geldi.
  imp ye de bu kadar değerli bir çalışmaya ön ayak olduğu için teşekkürler.

  rahmi gürler | 20 January 2009

 5. Tago projesini ailecek çok beğendik. Biz Drogas tepesinde yaşamaktayız. Tepeden böyle bir projenin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Acaba bu proje ne zaman başlatılacak, ve ne zaman bitirilecek, bunu öğrenmek isteriz.

  ela nein | 23 March 2009

 6. 1- bu kadar insanın ürettiği ÇÖP nasıl değerlendirilecek?
  2- enerjiyi RÜZGAR veya GÜNEŞten sağlamak için neden bir çaba göremiyoruz?
  3- projelerin içinde okul,hastane,kütüphane,rekreasyon alanları var mı?
  4- yollar, merdivenler, kaldırımlar ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIMIZIN da kullanabileceği tarzda mı?
  5- tüm binalara, yollara ne kadar bir ömür biçiliyor? 50? 60?
  BUNLAR YAPILMADAN HİÇBİRİNE PRİM VERİLMEMELİ.

  tülay ararat | 24 March 2009

 7. slm herkese önce
  bu projeler iyi güzel çok daha güzelleri var cezbedecek güzeliklerde sonuç itibarıyla neye dayanarak ve dayatılarak yapaılıyor çok kattlımı olaması lazım yoksa alaçk katlılarmı önemli kımlere göre yapılyor burası bir devasa şehir olacak çok karlı çıkacak kişiler ve firmalar var çok canı yanacak kişiler de var olacak örnekleri var ateşehir örnegi var kentsel dönüşüm projesi çok güzel insanlarımız çok daha güzel ve daha saglıklı yapılarda yaşıyacak ülkemizin ekonomisi ve gelişmesi yapı mimarisine uymuyor kalite üst düzey çok güzel bina giderleri insanlarımızı korkutuyor işte burda kentsel dönüşümde yeni yapılacak her binaya yapılacak yapıların kendine ait gelir kapısı olması lazımki bina sankinleriyle yöneticiler ters düşmemesi ve hukuki yollara baş vurmamalrı gerek herşeyiyle düşünülmesi lazım bınalarımız ilkgünki gibi ve saglıklı olması için bütçe ve gelir kapısı olması lazım yoksa bir 50 sene sonra tekrar kentsel çözümle ugraşmsın çocuklarımız ve evlatlarımız saygılarımla

  murat | 24 October 2010

 8. Ben Dragos sahilde ikamet ediyorum. Proje hakkında daha detayly bilgi nasıl edinebilirim?

  Acaba bu proje eski kum depoları yerinde mi olacak.

  Beni aydınlatırsanız sevinirim.

  Nihal Çelik | 21 April 2011

 9. Bizde zaman zaman yarışmalar açılır. Bunların çoğu kez amaçları uygulama yapmak değildir. Bu sefer de öyle olmuşa benziyor. Daha sonraki bazı imar çalışmalarına mesnet oluşturulur. Bu sefer de biraz böyle olmuşa benziyor. Zaten önerilen projelerle yanındaki mevcut koskoca apartmanların büyüklük farkına bakarsanız bunu siz de görürsünüz. Selamlar.

  Ahmet Boz | 21 April 2011

 10. Tago mimarlığın çalışması enteresan olmakla birlikte.
  Bu tip projelerde;anaokulu, okul,hastane,kütüphane,çocuklar için müzik resim gibi kültürel tesislerde mutlaka düşünmeleri gerekir.
  Eğitim ve insan kalitemizi artırmanın gerekli kanaatindeyim.
  Saygılarımla selamlıyorum…

  Ibrahim | 9 August 2015

 11. herkese selamlar ben bu projenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini öğrenebilirmiyim teşekkürler.

  Cüneyt Şahin | 17 April 2017


Yorum yazmak için


Principal Riverwalk Pompa İstasyonu Editör: Katie Gerfen                     Des Moines, Iowa’daki en eski mahallelerden biri, Court Avenue Historic District’tir. Geçtiğimiz yıllarda bölge, önemli bir dönüşüm geçirdi, restoranlar, gece hayatı ve loft tarzı yaşam için bir yeni bir merkez oldu. Şehir insanları, özellikle de gençleri, şehir merkezindeki [...]
ARŞİV
Subscribe