Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA

KRİZ YOK DÖNÜŞÜM VAR

 

Raşit Gökçeli, Y.Bölge Plancısı (ODTÜ), Mimar (İTÜ)
2018 – 2019

 

 

Gölgemiz aynaya düşmez bizim
Ne varsa sanal imgede var »

   TMMOB YIKILAN KENTLER RAPORU
15 November 2019

CİZRE

Şırnak ilçesine bağlı 37019’ Kuzey enlemi 42011’ Doğu boylamında bulunan Cizre ilçesi tarihi geçmişi ile bilinen bir yerleşim alanıdır. Sınır kapısına olan yakınlığıyla önemli bir ticaret bölgesidir. 10 mahalle, 31 köyden oluşmaktadır

»

   Kaos’taki Ütopya
4 November 2019

Bilgilendirilmiş ve bilinçli türler olarak kuruluşumuzdan bu yana, biz “medeni” bir insan olarak, bir durgunluk ve merak nedeni ile yönlendirilen bir dizi kritik tesadüfler yoluyla geliştik. Bu sebeple, öncelikle ampirik bilgi ve deneylere dayanan, şu ana kadar gördüğümüz tüm teknolojik gelişmelere bu ddurum tam olarak atfedilebilir. Bu bizi, Bjarke Ingels’in de bildiğimiz ve de belirttiğimiz gibi, gezegenimizin bilinen bir tarihi boyunca insanların bir tür olarak en önemli küresel ürettiği bilinen ilk tarihi olan Antroposen adı verilen bir çağa götürdü. Milyonlarca başka var olan türü içeren sayılamayan doğal süreçleri etkileyen etkiler. Bu hal, Basra Körfezi’ndeki petrol sızıntılarından Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşmasına kadar her şeyi içermektedir. »

Barselona kent yönetimi 2015 yılından bu yana politikalarını ve hayata bakışını ortak çıkar ve ortak zenginlik etrafında kuran kadın belediye başkanı Ada Colau tarafından yönetiliyor.Onu oraya getiren Müşterek Barselona (Barcelona en Comu) platformuydu. Bu bütün vatandaşların özgürce girip öneride bulunup, tartışabileceği bir vatandaşlık insiyatifi. Örgütlenme modelleri, ilkeleri, tarzları ve belediyeyi aldıktan sonra halk için neler yaptıkları ya da yapmadıkları bütün dünya için önem arz ediyor. Belki de bu bilgi şu an en çok Türkiye’deki kent yönetimleri için önem taşıyor. O yüzden bu yazı dizisinde Müşterek Barselona hareketini inceleyeceğiz. »

“Ehval-i umumiye (genel durum) fenadır. Koma devam ediyor. Agoni raileri (nefes borusu dolgunluğu) var. Saat 00:05’te sonda ile 140 cc.lük idrar boşaltıldı. Saat 02:00’de yarım balon oksijen verildi.” »

HGTV’nin Oluşumu ve Körü Körüne Bir Endüstrinin Nasıl Gerçekleştiğine Bir İç Değerlendirme
Endüstri uzmanlarına göre, ev geliştirme ağı çoktan çökmüş olmalıydı. Oysa yirmi beş yıl sonra, Amerika’nın ev tasarımı kültürünün vazgeçilmez bir parçası
Editör: Dante A. Ciampaglia »

Yüzyıldan uzun bir süre sonra, La Sagrada Familia’ya inşaat ruhsatı verildi. »

   ”İSTANBUL MİMARLARI” *
3 April 2019

SAYISAL VERİLERLE İSTANBUL MİMARLARI

 

 

Bülend TUNA
»

Tarık Şengül

 

Toplumun geniş kesimlerini dışarıda bırakan bu seçici temsiliyet kanalları karşısında kurumsallaşmış ilişkileri ve müdahale biçimlerini sorgulayan çıkışlar günümüz dünyasında ancak kentsel sosyal hareketlerden geliyor »

“Mimarlık Ofisinde Kadınlarla Nasıl Başa Çıkılır?” Parlour Rehberleri

 

 

Talihsiz gerçek şu ki, çalışma ortamında eşit bir oyun alanı için mücadele eden onlarca yılın ardından bile, eski savaşın hala devam ettiği görülüyor. Bu mimari alanda daha yaygın görünüyor. »

İstanbul’da yaşayanlar 2000’li yıllarda şehirlerinin giderek artan bir hızla dönüştüğüne tanıklık ettiler. Konut alanlarından kamusal mekânlara, ulaşım altyapısından doğal varlıklara kentsel mekânın bütününü etkileyen, dolayısıyla kentsel deneyimi topyekûn yeniden tanımlayan bu dramatik dönüşüm süreci, AKP hükümetlerinin bu dönemde benimsediği ekonomik, politik ve kültürel stratejilerin sonucunda ortaya çıktı (Bartu Candan ve Özbay, 2014). »

Graham Vakfı Chicago merkezli hibe verme kuruluşu, mimarlık, tarih, sanat ve yayın kuruluşları tarafından 53 projeye destek olacak.

»

Temmuz ayında Hikmet Çetin 68 hareketi üzerine bir söyleşi yaptı, söyleşi derlediği kitapla ilgiliydi ama benim aklımda iki tesbiti kaldı: ‘Türkiyedeki öğrenci hareketinin Fransayı takip ettiği ya da paralel olduğu söylenir ama öyle değil. »

   10 Kutsal Mekan
4 May 2018

Editör: Luke Fiederer

»

   Osmanlı Bankası Şube Binaları
17 February 2018

Mülkiyet, Finans Ve Mimarlık: Osmanlı Bankası Şube Binaları

 

LORANS TANATAR BARUH

 

 

Bu yazı, bugün Garanti Bankası tarafından kullanılan Osmanlı Bankası şube binalarının yapım süreçlerine odaklanmaktadır. Güç ve prestij göstergesi olarak da değerlendirilebilecek şube binalarının yatırım kararları nasıl alınıyordu? İstanbul ile Anadolu şube yapıları arasında fark var mıydı? Devletin kısıtları, yerel ihtiyaçlar ve Paris ile Londra yönetiminin talepleri arasındaki güç dengelerini İstanbul’daki genel müdürlük nasıl yönetiyordu? Bu ve benzeri sorulara Osmanlı Bankasının tutanak, yazışma ve emlak dosyalarında yer alan kayıtlar ışığında cevap aranırken, şube binalarının kentle kurduğu ilişki de irdelenecektir. »

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 19 Sonraki

Tarihi Yarımada’da bulunan Süleymaniye ve çevresi savaştan çıkmış gibi. Haliç ‘manzaralı’ semtte kentsel dönüşüm sürerken tarihi ahşap cumbalı evler yakılıyor. Mahallelinin beyanına göre bu yangınlar bilinçli şekilde çıkarılıyor.
ARŞİV