Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim
ANA SAYFA

Her Biri Yarım Dakikada Açıklanmış En Önemli 50 Mimari Üslup Ve İlke »

K. Ching ve meslektaşları tarafından hazırlanmış temel bir başvuru kaynağıdır. Bina yapım sürecinin temel unsurlarından olan taşıyıcı sistemler mimarların hâkim olması gereken zorlu konulardan biridir. Mimari tasarım projelerinin uygulama süreçleri inşaat ve statik mühendislerinin danışmanlığında yürütülse bile, bina tasarımı yapmak için mimarların da taşıyıcı sistem kuramı ve analizi konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. »

   Kuir Mekân /Levent Şentürk
30 January 2015

Kitabın Türü: Mimarlık Felsefesi, Sanat Kuramı, LGBT
Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet »

   Mekan Meselesi / Miguel Amoros
23 January 2015

Yaşadığı mekân üzerinde hak iddia etmek ve gerektiği durumlarda bu mekânda direnişe geçmek, muhtemelen insanlık tarihi kadar eski. Her ne amaçla yapılırsa yapılsın, siyaset her daim bir mekâna ihtiyaç duyar. Doğrudan mekânı talep etmeseniz bile, o mekân üzerinde hareket eder, mücadelenizin insan kaynağını ve araçlarını büyük ölçüde o mekândan devşirirsiniz. »

Nâzım Hikmet’in Türkçede ilk kez yayımlanan bir yazısının bulunduğu bir kitapçık şairin doğum gününde özel bir baskıyla mimarlardan armağan. »

15. ve 16. yüzyıldan günümüze Türk evi geleneğinin en sıradışı örneklerinin vücut bulduğu İstanbul, yakın zamana kadar koruduğu ahşap konut dokusunu ve buna paralel gelişen yaşama kültürünü bugün yitirmiş görünüyor. »

Tasarım ve teknoloji arasındaki ilişkinin anlaşılması, mimarlığın anlaşılmasında büyük bir öneme sahiptir. Mimarlık Tek-nolojisine Giriş, mimarlık teknolojisinin temel konularını (yapı fiziği, taşıyıcı elemanlar, yapısal biçimler, ısıtma, ay-dınlatma, çevresel kontrol ve bilgisayarda modelleme) ele alıyor. Deneyimli iki akademisyen tarafından yazılmış ve mi-marlığa giriş için de temel oluşturacak bu kitap, öğrencilere tasarım fikirlerine uy-gun yapısal ve çevresel çözümler geliş-tirmeleri konusunda yardımcı olacaktır. »

Y. Mimar Doğan Hasol, öğrencilik hayatından bugüne kadar yerli yabancı ünlü mimarlar ile sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin; tuhaflıkları, hüzünleri, küskünlükleri, neşeleri, eğlenceli kişilikleri ve başlarına gelen ilginç olaylarla dolu dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. »

Türkiye’de yetişen her mimar çevresine iyi bakmalı, duyarlı ve öğrenmeye hazır olmalıdır. »

OKAN ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR” SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI YAYINLANDI »

   Sine – Masal Kentler
25 November 2014

Bu kitap 20, yüzyılın en etkili fenomenlerinden biri olan sinemanın, modernittenin hem mekanizması hem de “kahraman”ıolan kentler ile etkileşimini ve simgesel kentlerin (Paris, New York, Berlin, İstanbul,Roma, Petersburg) sinemasal sunumlarını incelemektedir. »

   YENİ TÜRKİYE & NEW TURKEY
14 November 2014

Çağdaş fotoğraf sanatının,Türkiye’deki en önemli temsilcile-rinden biri olarak değerlendirilen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Germen’in çalışmaları hakkında monografik bir kitap. »

Mimar,yazar ve akademisyen Enis Kortan’ın kaleminden II. Dünya Savaşı’nın çalkantılı günlerinde mimarlık ve şehircilik açısından başkenti ele alan alan ANKARA (1939-1945) II. DÜNYA HARBİNİN GÖLGESİNDE kitabı çıktı. »

Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yöntem, Uygulama »

   Uzak Yakın Mimarlık
24 October 2014

Uzak Yakın Mimarlık’ta bir araya gelen yazılar, mimarlık, sanat, kent ve insanın buluştuğu metinler. »

Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...27 28 29 Sonraki

Tasarım: GWWO Architect   Morven Müzesi ve Bahçesi ile birlikte kullanılıyor ve tarihi konağa bitişik yeni bir Tercüme Merkezini şu anda GWWO tasarlıyor. Tasarım, 2008 Müze ve Bahçe Ana Planı’nın gözden geçirilmesini ve yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. GWWO, master plandaki tüm ayarlamalar için onay almak üzere Princeton Borough Tarihi Koruma İnceleme Komitesi ve New Jersey Tarihi [...]
ARŞİV